قیمت پوکه معدنی

در عناوین پیشین با انواع پومیس یا پامیس آشنا شدیم و مدل های مختلف این محصولات را بیشتر بررسی کردیم. هر یک از دسته بندی های این محصولات با قیمت ها و نرخنامه های مصوب و از پیش تعیین شده ای وارد بازارهای فروش می شوند و هزینه خاص خود را دارند.
برای تعیین قیمت انواع پوکه های معدنی به عوامل مختلفی توجه می شود. نوسانات قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی در کشور ما نیز این هزینه ها را دگرگون می کنند. برخی از مهمترین فاکتورهای تعیین قیمت این محصولات را در زیر مشاهده می کنید:

قیمت انواع پوکه معدنی

انواع پوکه معدنی بر اساس ابعادشان قیمت گذاری می شوند و هر چه سایز آن ها بزرگتر باشد، قیمت کمتری دارند.
میزان تخلخل پوکه نیز در قیمت و هزینه این محصولات تاثیرگذار است؛ با افزایش تخلخل این مواد معدنی وزن آن ها کاهش پیدا کرده و کیفیت بیشتری خواهند داشت. در نتیجه قیمت آن ها افزایش پیدا می کند.
میزان جذب آب پوکه نیز قیمت انواع پوکه معدنی صنعتی و معدنی را تغییر می دهد. هر چه جذب آب این محصولات کمتر باشد، مشابه با یک لایه عایق بر روی سطوح مختلف عمل می کنند و کیفیت آن ها افزایش می یابد.

وزن مخصوص هر متر مربعواحد اندازه گیریمبلغنوع پوکه معدنی
500 - 600 کیلوگرم1 مترمکعب9000 تومانبادامی یا گردویی
500 - 600 کیلوگرم1 مترمکعب5000تومانعدسی
500 - 600 کیلوگرم1 مترمکعب9000 توماننخودی
500 - 600 کیلوگرم1 مترمکعب5000تومانفندقی
500 - 600 کیلوگرم1 مترمکعب5000تومانماسه ای
850- 1000کیلوگرم1 تن5000تومانکله مورچه ای
500 - 600 کیلوگرم1 مترمکعب5000تومانپوکه معدنی پودری
500 - 600 کیلوگرم1 مترمکعب100000 تومانوکه معدنی مخلوط