پوکه معدنی
پوکه معدنی

انواع پوکه معدنی قروه

یکی از سنگ های معدنی که در ایران وجود دراد و نوع آن اسکوریا می باشد که بیشتر در ایران به پوکه معدنی قروه شهرت دارد و فقط در این شهر استخراج می شود و در ادمه به انواع این سنگ معدنی می پردازیم که چه کاربردهای دارند و مزیت آنها و معایب را بررسی…