انواع پوکه معدنی

یکی از سنگ های معدنی که در ایران وجود دارد و نوع آن اسکوریا می باشد که بیشتر در ایران به پوکه معدنی قروه شهرت دارد و فقط در این شهر استخراج می شود و در ادامه به انواع این سنگ معدنی می پردازیم که چه کاربردهای دارند و مزیت آنها و معایب را بررسی می کنیم.

انواع دانه های پوکه معدنی

پوکه بادامی در تصفیه خانه ها و ساخت تونل ها و …کاربرد دارد و باعث میشود دیوار و سقفها عایق شود و به دلیل سبک بودن خطر ریزش سقف و دیوارها را به حداقل خواهد میرساند

استفاده از پوکه سیاه در صنعت کشاورزی به دلیل اینکه خاصیت جذب بالای آب توسط پوکه بادامی, باعث آب رسانی قره چکانی و تدریجی به گیاه میگردد

پوکه سیاه بادامی در ساخت و طراحی آبنما های بسیار زیبا استفاده میشود که بهصورت سنگهای لاشه با ابعاد متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد.

سایز پوکه عدسی ۱۰ الی ۱۵ میلیمتر میباشد البته حدودی!

وزن هر متر مکعب وزن سایز پوکه معدنی عدسی حدود ۵۵۰ الی ۶۵۰ کیلو گرم است

پوکه عدسی در تولید بلوک های سبک ، دیواری ،سقفی ،و غیره

وزن هر متر مکعب پوکه ماسه ای تقریبا ۸۰۰ الی ۹۰۰ کیلوگرم است که این در حالی است که وزن هر متر مکعب پوکه ماسه ای معمولی تقریبا ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم می باشد

کاربرد پوکه ماسه ای برای تولید بلوک های سقفی و دیواری و باید از پوکه ماسه ای و برای ساخت انواع بتن سبک و پر کردن سطح لوله ها از پوکه ماسه ای با سایز ۰ تا ۵ میلیمتر استفاده می شود

یکی از سنگ های معدنی که در ایران وجود دراد و نوع آن اسکوریا می باشد که بیشتر در ایران به پوکه معدنی قروه شهرت دارد و فقط در این شهر استخراج می شود و در ادمه به انواع این سنگ معدنی می پردازیم که چه کاربردهای دارند و مزیت آنها و معایب را بررسی می کنیم.

پوکه معدنی دانه های بسیار سبک هستند که حاصل فعالیتهای آتشفشانی است یعنی مواد مذاب از اعماق کوه های اتش فشانی بیرون می آیند و بعد از سرد شدن به دانه های بسیار سبک تبدیل میشوند که همان پوکه معدنی هستند.