پوکه معدنی چگونه تشکیل می شود

تشکیل پوکه معدنی پوکه معدنی چگونه تشکیل می شود پوکه معدنی در اثر فعالیت آتشفشان های بسیار قدیمی که حدود 5 میلیون سال قدمت دارد و در حال حاضر خاموش و غیر فعال می باشد تشکیل گردیده است. در اثر فعالیت آتشفشانی انفجارهای بسیار شدیدی رخ داده و ماده مذاب ادامه مطلب…