پوکه معدنی کرمانشاه

پوکه معدنی کرمانشاه پوکه معدنی کرمانشاه از گدازه های آتشفشانی تشکیل شده که پس از رسیدن به سطح زمین و در حال سرد شدن روی آن  حباب حباب می شود . پوکه در اندازه های ریز و درشت و متخلخل ایجاد می شود . پوکه معدنی به دلیل وزن سبکی که دارد ( ادامه مطلب…