هموطنان عزیز می توانند جهت دریافت مشاوره و یا خرید پوکه معدنی قروه با شماره های 09185752183 تماس بگیرند. “پوکه معدنی ارائه دهنده برترین نوع پوکه کشور”