پوکه معدنی خرم اباد

پوکه معدنی خرم اباد

پوکه معدنی خرم اباد پوکه بادامی خرم اباد : پوکه بادامی از انواع پوکه معدنی است که به خاطر اینکه در اندازه بادام است به این نام خوانده می شود . اندازه پوکه بادامی بین ۱۸ تا ۲۶ میلیمتر است . عمده مصرف پوکه بادامی برای شیب بندی پشت بام و ادامه مطلب…